cg


ผลสืบเนื่องจากการไปติ ชาวบ้านเขาไปทั่วเลยครับ ก็เลยเอาของตัวเองมาให้ชาวบ้านเขาติมั่ง
รูปผมย่อมันลง <<< ถ้าจะดูรูปใหญ่จิ้มที่รูปเลยนะครับ >>>
เห็นเขาวาดกัน ก็เลยไปขุดกรุเก่า ๆ มาให้ช่วยพิจารณากันครับ
รวมงานเก่าของผมช่วงเดือนสิงหาครับ
บล็อกเก่า รวมรูปที่เน่าสนิทของข้าพเจ้าเอง

edit @ 2006/10/10 10:56:25
edit @ 2006/10/11 14:39:46
edit @ 2006/10/11 15:57:55
edit @ 2006/10/13 22:22:55